Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych:

Anna Powroźnik Sklep Odzieżowy Anulka
ul. Urzędnicza 11a/5
55-020 Żórawina
NIP 8941368280

II. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 2. W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO)
 3. W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. W celu oferowania Ci przez nas produktów,  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy  art. 14.1.d. RODO
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer IP w celu zrealizowania złożonego zamówienia oraz pliki cookies, które zapisują się na Twoim urządzeniu. W celu informowania Cię o naszej ofercie będziemy przechowywać Twoje imię oraz adres e-mail

  VI. Odbiorcy danych
  W celu zrealizowania zakupów oraz poinformowania Cię o ofercie Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, księgowe oraz partnerom świadczącym usługi w zakresie marketingu i reklamy

  V. Przysługuje Tobie:
 5. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 6. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 7. prawo do usunięcia danych, Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli
 8. ograniczenia przetwarzania danych możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych
 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 10. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/łaś na podstawie umowy lub Twojej zgody
 11. możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi 
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 
 13. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody

  VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak są one niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży