Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego sklepanulka.pl jest:

Anna Powroźnik Sklep Odzieżowy Anulka
ul. Urzędnicza 11a/5
55-020 Żórawina
NIP 8941368280

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@sklepanulka.pl

I. Definicje

 1. W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.sklepanulka.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
 2. „Sprzedawca” – Anna Powroźnik Sklep Odzieżowy Anulka ul. Urzędnicza 11a/5, 55-020 Żórawina NIP 8941368280
 3. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.sklepanulka.pl oraz jej podstronach
 4. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia
 5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
 6. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna jest w zakładce Polityka prywatności

  II. Postanowienia ogólne
 7. Celem działania Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej. Sklep prowadzi sprzedaż drogą wysyłkową
 8. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki
 9. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 10. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności
 11. Korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki
 12. Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Wymiary produktów mogą różnić się nieznacznie od podanych w ofertach – dopuszczalne jest wahanie +/- 2 cm w rozmiarach ubrań
 13. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.

  III. Rejestracja i logowanie
 14. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania na konto klienta). Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień
 15. Aby utworzyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich
 16. Zgodne z ww. rozporządzeniem, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki “Twoje Konto”
 17. Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień
 18. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego sklepanulka.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła

  IV. Procedura składania zamówień
 19. W Sklepie można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę
 20. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję “Dodaj do koszyka” na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku “Przejdź do płatności” znajdującego się na stronie Koszyka
 21. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku)
 22. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku “Przejdź do płatności” Klient wskazuje kolejno:-adres rozliczeniowy-adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty-sposób dostawy-formę płatności
 23. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku “Kupuję i płacę” oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem
 24. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.
 25. Sprzedawca do każdego zamówienia wystawia paragon . Klient wyraża zgodę na wysłanie dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. Klient ma prawo odebrać oryginał dokumentu sprzedaży w siedzibie Sprzedawcy. 

  V. Realizacja zamówienia
 26. Poprzez kliknięcie w ikonę “przejdź do płatności” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem
 27. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia
 28. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia
 29. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie – zwykle w terminie 24 godzin
 30. W nadzwyczajnych okolicznościach czas realizacji zamówień może zostać wydłużony do 14 dni
 31. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi
 32. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów

  VI. Płatność i dostawa
 33. Klienci mogą dokonywać płatności za złożone zamówienia bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  Bank SANTANDER: 53 1090 2402 0000 0006 1003 0313
  Anna Powroźnik Sklep Odzieżowy Anulka
  Kod SWIFT (BIC code) WBKPPLPP
 34. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez 3 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 35. Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi:
  przesyłka kurierska inpost po przedpłacie – 15 zł
  przesyłka kurierska inpost za pobraniem – 20 zł

VII. Warunki reklamacji towarów

 1. Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: Anna Powroźnik Sklep Odzieżowy Anulka ul. Urzędnicza 11a/5 55-020 Żórawina
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu
 3. Potwierdzenie zakupu stanowi paragon, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku)
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.
 6. Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy

  VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów
 7. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, , w terminie 7 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy
 8. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 7 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Anna Powroźnik Sklep Odzieżowy Anulka ul. Urzędnicza 11a/5 55-020 Żórawina na adres email Sprzedawcy: kontakt@sklepanulka.pl
 10. Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą za wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą(CEIDG), które dokonują zakupu związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, który nie ma dla nich charakteru zawodowego
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy
 12. Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy
 14. Klient powinien odesłać rzecz wraz z formularzem zwrotu do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 7 dni
 15. W przypadku, gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Klienta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność, przypisuje mu się zwłokę. W takim wypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki
 16. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
 17. Przed odstąpieniem od umowy Klient ma prawo korzystania z rzeczy tylko w taki sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym.
 18. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 19. W przypadku, gdy Klient zwraca rzecz nadmiernie zużytą, zniszczoną lub uszkodzoną, Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kwotą odszkodowania z tego tytułu. W tym celu Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty, a następnie będzie uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelności Klienta o zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od zawartej umowy.
 20. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

  Adres do zwrotów:
  Anna Powroźnik Sklep Odzieżowy Anulka
  ul. Urzędnicza 11a/5
  55-020 Żórawina
 21. Wzór formularza zwrotu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271)
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian